benz-songer-11jpg-e8e96f954bf14e36
2da74a3f3b5cf023723118831d15591b
5251278

چشم انداز :

معتبرترین مرکز مشاوره و آموزش سیستم بهبود بهره وری جامع (IPI) با رویکرد سبز در ایران.

مأموریت :

فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی از طریق تسریع فرآیند تحول بهره وری و دستیابی به افزایش کیفیت زندگی.

اهداف :


. آموزش های کاربردی به منظور افزایش توسعه مهارت های فردی و شایستگی شغلی برای مدیران و کارکنان.

• مشاوره و طراحی برای بهبود سیستم ها و فرآیندهای سازمانی.

• ایجاد نگرشی متفاوت در مدیران و کارکنان سازمان‌ها نسبت به بهبود بهره وری فراگیر(IPI) و بهره وری سبز از طریق آموزش ها و مشاوره های کاربردی.

• در دسترس قرار دادن محتواهای علمی و کاربردی برای افزایش اطلاعات و توسعه یادگیری برای تمام فارسی زبانان جهان.

• ایجاد فرهنگ ساخت و توسعه “ساختمان سبز بهره ور1” به منظور استفاده بهینه از انرژی، توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی ها کره زمین.

(“ساختمان سبز بهره ور” طرح جامعه ای که برای اولین بار در جهان توسط ایران فایو اس سرویس به سازمان ملی بهره وری ایران در سال 1393 ارایه و مورد تقدیر ریاست وقت قرار گرفت.)

2021-bmw-ix3-pre-production_100748950
1503534991747
wp7902094
اسکرول به بالا